GEVUUL VAN NATTIGHÈD TIJDENS AFSLUITING

Het was een mooie carnaval. Iedereen was het er over eens, het gevuul van enighèd kwam duidelijk naar voren tijdens de afgelopen vier dagen.
Maar ook de terugkeer van de Kentering in het Zandhazendurpse carnaval kwam regelmatig aan de orde.
Tijdens de afsluiting werd het gevuul een beetje het gevuul van nattighèd.
De natte sneeuw kwam uit de lucht dwarrelen. Maar wethouder Rien van Grunsven deed zijn plicht en ontnam Prins Harry de Eerste de sleutel van Zandhazendurp.