OPLOSSING PRIJSVRAAG ZANDHAZENDURPER

De oplossing van de prijsvraag van de Zandhazendurper staat op pagina 64 rechts bovenin.

Er zitten maar twéé fouten in:

– De eerste fout is het nr. in de dorpsstraat er staat 55 dat moet zijn 71.
– de tweede fout zit in de voorletter, er staat K. Pennings dat moet zijn M. Pennings.

Het zou kunnen dat ook in de tekst nog een fout wordt ontdekt, er staat ‘voorgebakken frites’ in plaats
van ‘voor gebakken frites’, maar die fout stond al in de advertentie zoals te zien op de foto van de
Zandhazendurper uit 1966.