VEEL ZELFSPOT OP POLITIEKE KLETSAVOND

Wie verzot is op politieke satire zat, of liever gezegt stond goed in de stampvolle Knillispoort waar Dinsdag 10 februari voor de 15e maal de Oeteldonkse politieke kletsavond plaatsvond.
Voor de kletsavond melde zich dit jaar 7 leden van de 11 partijen die in de Bossche gemeenteraad zitting
hebben. Het duo Bart Eigman en Ruud Schouten van Groen Links mochten de Spits afbijten.
Ze vroegen zich af wie het volgende raadslid is dat opstapt.
En peilde de mening van het publiek.
Als tweede volgde Sjef Marcelis van de PvdA, die vooral last had van zijn valse baard die niet lekker zat en
alsmaar omhoog kroop.
Frans van Gaal was geniaal in de met een Duits accent doorspekte zelfspot over Altstadt en Neustadt
en vele Duitse woordspelingen die hij tot het eind wist vol te houden.
De oud Rosmalenaar Nico Heijmans van de SP kwam op als Bartje uit de Barten.
Wilma van Dartel van de VVD vraagt zich soms af ‘waar gaat het af en toe toch over, laatst werd er een
halfuur lang gediscuteerd over de woorden minimaal en minstens dat volgens Van Dalen hetzelfde is.
Sjef van der Creij debuteerde voor Rosmalens Belang als ‘Sjefke de muzikant’.
Hij vroeg het publiek of ze de overeenkomst wisten tussen ene juin en het hoofd van Rombouts; antwoord, ‘ze zijn alle twee om te janken’.
Getuige de reactie van het publiek kwam dit een beetje hard over, maar Rombouts gaf hem een koekje van eigen deeg door; in de overigens milde jury waardering te zeggen, ‘Dat hij Sjef liever zag naarmate
zijn petje verder achterover ging zitten. Doelend op het kalende hoofd van Sjef.
Als laatste besteeg CDA wedhouder Jetty Eugster de kletsstoel als ‘Iron Lady’.
Ze begon haar betoog met een engels accent als ‘Mariet Clatcher, ‘maar wilde daarna vooral zichzelf blijven’.
Winnaar werd Frans van Gaal van De Stadspartij.
De Oeteldonkse Politieke Kletsavond is oorspronkelijk bedoeld om de politiek wat dichter bij de burger te brengen.
De organisatie is daarin geslaagd en kan terugzien op een zeer hilarische avond waarop alle raadsleden en vele andere, op humoristische wijze weer eens op hun plek werden gezet.