PRESENTATIE PLANNEN WIJKSPEELPLAATS

Ongeveer anderhalf jaar geleden werden de speeltoestellen aan de Mimosastraat uit veiligheidsoverwegingen geruimd.
Daarop werd Wijkraad ’t Ven door de bewoners aangesproken over de mogelijkheid te komen tot een
nieuwe speelvoorziening.
De Wijkraad hield hierover een enquête waarop 250 reactie terugkwamen.
Uiteindelijk is een commissie van 15 personen gevormd, waarin zitting hadden Wijkraad ’t Ven, SJV, de
gemeente en wijkbewoners.