VOORTGANG A59

De werkzaamheden aan de ombouw van de N50 naar snelweg A59 vorderen gestaag.
Het dubbele viaduct over de Berlicumseweg is al in een ver gevorderd stadium.
De eerste asfaltlagen zijn gelegd.
De nieuwe op- en afrit aan de Berlicumse zijde is duidelijk te zien.
Deze week gaat de Kloosterstraat dicht voor het verkeer.
Hier komt een geheel nieuwe kruising te liggen.
Bij Maliskamp is men bezig met het uitgraven van de tunnelbak.
De contouren van deze tunnel zijn duidelijk herkenbaar aan de damwanden.
Momenteel is een heibrug gebouwd.
Deze gaat onder water heipalen slaan.
In totaal moeten er 1800 palen de grond in.
Deze zijn nodig om de tunnelbak te verankeren.
Door de stuwende kracht van het grondwater zou deze anders gaan drijven.