ELLUF JAOR LIKKEBAERDEN

Tijdens een gezellige borrel op zondag 25 april hebben leden, oud-leden, sponsoren, donateurs, Rosmalense clubkes en vrienden van carnavalsvereniging De Likkebaerden
het glas geheven op elluf spectaculaire carnavalsjaren in Zandhazendurp.
‘Het zijn mensen die het liefst in het eigen dorp van klapzand en zandhazen het keelsmerende gerstenat nuttigen’, zo omschrijft een van de leden van De Likkebaerden het karakter van dit clubke.

‘ Mensen die vol vuur – aangespoord door de voorzitter zonder prullaria Gied Broos – er lol in hebben met carnaval op loopafstand van huis het feest der feesten te vieren.
Ze spelen en zingen onder de bezielende muzikale leiding van Ron van der zande en tonen hun creatieve kunsten door het bouwen van een rpachtige praalwagen waar ze
steevast de derde prijs mee veroveren.
In het kader van het elluf jarig jubileum organiseerden de Likkebaaerden in 2003 het elluf-elluf bal in de Likkepot en samen met bakkerij Van keulen en Super De Boer Prsenteerden ze een orginele Rosmalense lekkernij ‘het Likkebaerdje’.
Met de ontmoeting van alle vrienden van De Likkebaerden kwam er een einde aan het jubileumjaar.
Uiteraard werden Ben, Lisette, Gerjon en Frank met een fraaie bos bloemen bedankt voor hun bijdrage als jubeumcommissie.