GOEDE MORGEN, HIER IS UW ONTBIJT?

Op veel adressen klonk deze groet afgelopen zondagmorgen.
Het Jongerenpastoraat van de H. Lambertusparochie leverde ontbijtjes af in het
Dankzij diverse sponsors werden 460 broodjes, 230 eieren, plakjes peperkoek, krentenbollen, mandarijnen en croissants verwerkt tot 230 ontbijtjes.
Zondagmorgen om half zeven begonnen de jongeren aan de klus en rond kwart over acht vertrok men in tien auto’s naar 120 adressen.

Bij degene die een ontbijtje hadden besteld, werd netjes de tafel gedekt en naar behoefte koffie of thee geschonken.
Tot slot was er per onbijtje nog een glaasje jus d’orange.
De opbrengst ca 1600 euro is bestemd voor World Servants, een Interkerkelijke hulporganisatie die in diverse ontwikkelingslanden scholen, kerken en klinieken mee helpt
bouwen.
In het kader van deze schoolactie volgen nog twee projecten, op 15 mei een boekenmarkt op de pastorie en 20 juni.