NATIONALE BOOMPLANTDAG OP DE HOEVEN

In het kader van de 48e Nationale Boomplantdag, hebben kinderen van groep 6 op basisschool De Hoeven op 31 maart j.l. zes bomen gepland in de Buskeshoeven.
In samenwerking met Wijkteam Zeven Rosmalen en onder toeziend oog en hulp van wethouder Jetty Eugster zijn de haagbeuken (Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’) in hun
plantgat gezet.
Zo is de jeugd mede betrokken bij de verfraaiing van hun leefomgeving.