PRESENTATIE NIEUWBOUW OJC ROSMALEN

Woensdagavond waren buurbewoners van de Overlaet, de wijkraad en schoolteam De Hobbit uitgenodigd door OJC Rosmalen om te praten en kennis te nemen van hun nieuwbouwplannen in De Groote Wielen.
Eerst schetste vice voorzitter Wim Trügg de interne organisatie van OJC Rosmalen en het werk van de vele commissies. Peter Emerins, bestuurslid Jeugdzaken ging in op de activiteiten van de 64 jeugdteams 5 – 18 jaar.
Aan de orde kwam onder meer de vele activiteiten en frequentie waarvan op het nieuwe complex gebruik wordt gemaakt.
Voorzitter Leo Hoedemakers lichtte de nieuwbouwplannen toe.
In de Groote Wielen worden negen velden gerealiseerd, waarvan zes met verlichting.
Centraal (net achter de school) is het hoofdveld gesitueerd, dat aan de lange kant wordt geflankeerd het markante hoofdgebouw  van twee verdiepingen annex tribune.
Bij de ingang van het complex ter hoogte van de  kruising Bundersteeg-Oosteinderweg komen 280 parkeerplaatsen, ook wordt een fietsenstalling voor 250 fietsen
gerealiseerd.
Veel vragen werden gesteld over de groenvoorziening en verkeersveiligheid.
Deze aspecten liggen onder verantwoordelijkheid van de gemeente die het complex gaat beheren.
Als alles volgens plan doorgaat hoopt met in augustus 2005 het complex in gebruik te nemen.