TOEGANGSWEG TROUBADOUR GEOPEND

Sinds maandagmorgen is de verkeersveiligheid rond basisschool De Troubadour sterk verbeterd.
Wethouder van de Mortel knipte onder toeziend oog van alle kinderen van de school, buurtbewoners en ouders, het lint door van de nieuwe toegangsweg .
De kinderen hadden ter gelegenheid van de opening een speciaal lied ingestudeerd.
Fiets- en voetpad zijn nu gescheiden door een grote parkeerplaats, waardoor de parkeeroverlast in de Mozartlaan voorbij zou moeten zijn.
Niet alle ouders zijn gerust over de aansluiting van nieuwe weg op de rotonde in de Molenstraat.
Vooral voor de fietsers die gezamenlijk gebruik maken van de oversteek Oude Baan, is de situatie wat onoverzichtelijk.
Hierdoor is de kans zeer groot dat de jeugd toch kiest om via gevaarlijke ‘sluipwegen’ de oversteek te maken.
Het gaat dus om verkeer dat doorgaat naar de Molenstraat en de Burg. Mazairaclaan.