VASTENAKTIE OP BS ‘T VEN

Vorige week vond op basisschool ’t Ven de jaarlijkse manifestatie in het kader van de Vasten-aktie plaats.
Skelteren, behendigheidsspelletjes, zang en dans: er was voor elk wat wils.
De opbrengst van de bonnenverkoop voor eten en drinken was bestemd voor de Dayakbevolking op Kalimantan in Indonesië.
Met de keuze voor dit project sluit de school zich aan bij de interparochiële Vastenaktie.
Deze aktie richt zich op kleinschalige projecten die structureel bijdragen aan armoedebestrijding.
Het was een grote drukte tijdens deze aktie op basisschool ’t Ven, mede hierdoor is er een geweldige bedrag bijeengebracht.
Maar liefst € 585,- kan er naar de vastenactie worden overgemaakt, een opbrengst waar iedereen heel blij mee is.

Iedereen van harte bedankt.