VERKADEFABRIEK: NIEUW CULTUREEL HART

Paragraaf

Op voorstel van de gemeente wordt in de voormalige koekjesfabriek van Verkade aan de Boschdijkstraat een kunstencentrum gevestigd met als naam: Verkadefabriek.

Stichting Verkadefabriek gaat hier een uitgebreid aanbod van films en theater verzorgen.
De taken van Theater Bis en Filmtheater Jeroen worden aan deze nieuwe stichting overgedragen.
Ook worden er enkele toonaangevende culturele instellingen gehuisvest: Productiehuis Brabant, Theatergroep De Wetten van Kepler en Amateurtheaterschool Picos.
Voorop in Nederland met karakteristieke sfeerHubert-Jan Henket architecten bna heeft ervoor gezorgd dat de karakteristieke sfeer en uitstraling van dit industriele omplex
blijven behouden.
De Verkadefabriek is een voor Nederland unieke combinatie van twee theaterzalen, drie filmzalen, repetitie- en cursusruimtes en een cafe.
Het is, naast ontwikkelingen in Haarlem (de nieuwe Toneelschuur) en Nijmegen (Lux), een van de eerste accommodaties voor de kunsten die daadwerkelijk uitgaat van Veranderende behoeftes van publiek en kunstenaars.
De samenwerking tussen kleinschalige podiumkunsten, voorzien van een hoog voorzieningenniveau, gaat leiden tot een groter en breder publiek en tot een inspirerende
werkplek voor de kunstenaars.
De Verkadefabriek is door samengaan van een publieksaccommodatie, productiefaciliteiten, amateurs, professionals en de combinatie met een professionele horeca het
meest vergaande concept en wordt een van de grootste cultiplexen van Nederland.
De totale stichtingskosten bedragen circa 13 miljoen euro.

Planning :Aanvang bouwactiviteiten: eind 2002 Oplevering project: medio 2004