Dodenherdenking Rosmalen Centrum

In de Lambertuskerk begon dinsdagavond de dodenherdenking met als thema ‘Vrijheid is kiezen en delen’, georganiseerd door de Heemkundekring en Comité dodenherdenking Rosmalen.
Een grote bijdrage werd geleverd door leerlingen en docenten van het Rodenborch College.

Verder verleenden hun medewerking het Gilde St.Joris-St.Catharina, Harmonie St. Cecilia en Scouting St. Christoffel.
Rosmalense oudstrijders en de Bond van Wapenbroeders waren aanwezig.
Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door wethouder Eigeman.
Een groot aantal inwoners van Rosmalens nam aan de dodenherdenking deel.
Na de dienst werden kransen gelegd bij het monument aan de Schoolstraat en werd de Last Post geblazen.
Voor het eerst werd ook het Wilhelmus gespeeld.

Hierna ging de stoet naar het Gedachteniskapel Vennehof, waar kransen werden gelegd voor de Rosmalense burgerslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog.