Gerendal, droogdal met orchideeëntuin

In de Nederlandse flora neemt het heuvellandschap van Zuid-Limburg een bijzondere plaats in.
Het gebied wordt gekenmerkt door veel plantensooten die elders vaak alleen maar in het buitenland zijn aan te treffen.
Op de warme kalkrijke hellingen komen planten voor die gebonden zijn aan dit bijzondere milieu.
De begroeiing van de zogenaamde kalkgraslanden is bekend vanwege een grote rijkdom aan soorten.

De meeste kalkgraslanden zijn niet opengesteld voor het publiek, omdat er veel zeldzame en kwetsbare plantensoorten groeien zoals orchideeën.
Staatsbosbeheer geeft u een mogelijkheid om toch een indruk te krijgen van de begroeiing.
In het Gerendal is in 1958 een orchideeëntuin aangelegd.
Daarvoor is een graslandhelling gebruikt.
Vroeger werd deze bemest.
Maar door een geringe bodembewerking en het beheer aan te passen, ontstond er een schraal kalkgrasland.
De bezoeker kan nu in het voorjaar de bloemenpracht van zeer dichtbij in ogenschouw nemen.
De meeste planten die hier groeien hebben zich spontaan gevestigd.
In het natuurreservaat Gerendal groeien 23 soorten orchideeën, waarvan er 15 soorten in de tuin zijn te bewonderen.
Er is parkeergelegenheid aan de Gerendaalseweg tussen Oud-Valkenburg en Strucht, vandaar wandelt u in 20 minuten naar de orchideeëntuin.