Slechts puin rest…!

De sloop van verzorgingshuis Huis ter Aa in ‘s-Hertogenbosch is in een vergevorderd stadium.
Woensdag 26 mei werden de laatste resten van de noordoost flank neergehaald.
Het gebouw, dat een constructie heeft van gewapend beton, geeft zich niet snel gewonnen getuige het late tijdstip waarop men zaterdagavond nog bezig was met het neerhalen van het bovenste deel van de liftkoker waarin de motoren zaten.
Om ongeveer 19.00 uur was deze klus geklaard.
De buurtbewoners zullen nog wel even stof moeten happen voordat de enorme hoop puin is verdwenen.