Kleurrijke optocht door Rosmalense straten

Rond 13.00 uur vertrokken 43 Brabantse gilden vanaf de markt naar sportpark De Hoef.
Het was een indrukwekkende stoet, met veel kleurige vendels, standaard-ruiters, tamboers en schutters, zowel met geweer als met kruisboog.
De Rosmalense bevolking was massaal uitgelopen om de gildes te begroeten.
Langs de route wapperde vele rood-wit-blauwe vlaggen.
Na aankomst op het sportterrein was er, na de toespraken, de massale opmars.
Een indrukwekkend schouwspel gevormd door honderden zwaaiende vaandels en donderend tromgeweld.
Hierna begonnen de wedstrijden in tientallen onderdelen.