Wethouder Van Grunsven legt functie neer

Voor aanvang van de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond maakte burgemeester Rombouts bekend dat wethouder Van Grunsven vanwege gezondheidsredenen zijn functie als wethouder in ‘s-Hertogenbosch per 15 september neerlegt.
Dit besluit heeft de wethouder per brief medegedeeld.
Van Grunsven onderging in 2003 een hartoperatie waarvan hij goed herstelde.
Volgens zijn medisch adviseurs maakt zijn conditie het verder functioneren binnen zijn huidige werkkring onverantwoord.
Als vertegenwoordiger namens Rosmalens Belang maakte Rien van Grunsven voor en na de samenvoeging van Rosmalen en ‘s-Hertogenbosch als wethouder deel uit van het college van B en W.
Daarnaast was hij loco-burgemeester.
Onlangs ontving hij voor zijn verdiensten een koninklijke onderscheiding.
Rosmalens Belang verliest een ervaren en kundig bestuurder, maar heeft respect en begrip voor het besluit.
Rosmalens Belang wil in de toekomst medeverantwoordelijkheid blijven dragen voor het beleid binnen de gemeente.
Met dat als uitgangspunt, én het gegeven dat zorgvuldigheid in dit proces voorop dient te staan, gaat de vereniging zich beraden op de ontstane situatie.