Olympische gedachte beleven

‘Meedoen is belangrijker dan winnen’ deze slogan die hoort bij de Olympische Spelen, werd vrijdag beleefd op RKBS Den Krommen Hoek.
Op het schoolplein beoefenden de kinderen allerlei spelletjes en de jeugd van de bovenbouw hielpen ook met de telling.
De gehele afgelopen week stond op school in het teken van de Olympische Spelen, die eind augustus in Athene worden gehouden.
Maandagmorgen is het Olympische vuur op school ontstoken en de vlag in top gegaan.
Vrijdagmiddag tijdens een musical is het vuur weer uitgeblazen.