Verlengde Van Meeuwenstraat deels afgesloten

Nu het nieuwe appartementencomplex op de hoek Deken van Roestellaan-Verlengde Van Meeuwenstraat bewoond is, wordt de kruising opgeknapt.
Het fietspad vanaf de overweg wordt aangepast, waardoor de splitsing bij de boom komt te vervallen.
Ook moet de uitrit van de parkeergarage nog worden aangesloten op de Verlengde Van Meeuwenstraat.

De planning is dat op 16 juli de werkzaamheden gereed zijn.
Tot dan kunt u vanaf de Deken van Roestellaan niet langs electro-zaak Verhallen.