Voorbereiding bouw Rodenborch-College

Een week geleden is de voorbereiding van de nieuwbouw op het Rodenborch-College gestart.
Eerst werden de fietsenstallingen verplaats van het terrein bij gebouw B naar het terrein bij gebouw A.
Op de plaats waar voorheen de medewerkers hun auto konden parkeren staan nu fietsenrekken voor de leerlingen.
De tegels werden opgepakt en verplaatst naar de achterkant van de school.
Ook werd het afdakje voor de ingang van gebouw B verplaatst.