Kermis op De Binckhorst

Jarenlang is de kermis op de Binckhorst het sluitstuk geweest van de vakantieactiviteiten.
Maar dit jaar is gekozen, vanwege de spreiding van de vakanties, het programma uit te smeren over drie maanden.
Niet alleen bewoners van De Binckhorst nemen hieraan deel, maar ook velen uit de regio.
De kermis valt nu midden in dit programma, maar het plezier dat de bewoners en familieleden hebben is natuurlijk hetzelfde.
Mede door de hulp van vele vrijwilligers.