Stapstenen bij De Groote Wetering

In het landinrichtingsproject Rosmalen, vroeger heette dat ruilverkaveling, is een ecologische verbindingszone opgenomen van 10 meter breed langs De Groote Wetering, welke door het waterschap beheerd gaat worden.
De provincie hanteert als uitgangspunt dat een EVZ (ecologische verbindingszone) een breedte moet hebben van ca. 25 meter.
De resterende meters moeten ingevuld worden in de vorm van een drietal stapstenen met een totale grote van 2.1 ha.
Zij bevinden zich ten oosten van een sluisje, gelegen op de weg (Torenstraatje) van Maliskamp naar de Lofaert, richting Wamberg.
Een trekroute tussen verschillende stukjes natuur, een tijdelijke verblijfplaats en een leef- en voortplantingsgebied creëren voor flora en fauna.
De stapstenen hebben, zoals dat zo mooi heet, een multifunctioneel karakter. Iedere stapsteen heeft een poel met gedeeltelijk een flauwe hellingshoek zodat er ondiep water ontstaat.
Warmt dus lekker vlug op en vormt dan een speeltuin voor de amfibiesoorten.
Tussen de poelen ligt ruig, structuurrijk grasland.

Heuveltjes opgeworpen met grond uit de poelen, verspreide braamstruiken en ander struweel.
De stapstenen zijn eigendom van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Samen met de gemeente wordt er een beheersplan opgesteld.
Aan de hand hiervan gaat IVN-VNW mede voor het onderhoud zorgen.
Ook zullen zij samenwerken met het Waterschap Aa en Maas.