Drukte tijdens soosavond

Soos Satisfaction is al jaren uit de boerderij, nu de Coelenborgh, maar nog steeds weet de stichting gezellige avonden te organiseren.
Zaterdag 25 september werd koers gezet naar Café September aan de Driesprong voor een avondje ‘Vrienden van de soos live’.
De basis werd gevormd door het muzikaal talentvolle orkest Act ’83.
Dit orkest heeft een duidelijke vriendenband met de soos. Vele nummers van toen passeerden de revue.

De Kentering was zaterdagavond het beeld van de jaren tachtig.
Showevents organiseerde deze avond en is bij het publiek goed ontvangen.
De muziek werd verzorgt door Mark van Nuland.

Op de verlichte dansvloer werd flink gedanst en was af en toe te klein.