Officiële openstelling aansluiting Berlicumseweg

Met de onthulling van de naam op het nieuwe viaduct over de Berlicumseweg, verrichtte gedeputeerde E. Janse de Jonge de openingshandeling van het eerste opgeleverde gedeelte van de A59.
De naam Stenenkamer 2004 is gelijk aan die van het oude  viaduct.
Even hiervoor waren de genodigden ontvangen in Het Wapen van Rosmalen door Ronald Panis, communicatiemanager van Bouwcombinatie Poort van Den Bosch.
Namens de gemeente ‘s-Hertogenbosch sprak wethouder Eugster, die met de nieuwe weg vooral een verlichting van de verkeersoverlast zag voor de kleinere kernen, Hintham, Maliskamp en Kruisstraat.
Bestuursvoorzitter van PvdB dhr. F. d’Hondt had met name alle lof voor de bijdrage van de wijkraden, vooral m.b.t. de afwikkeling van het fietsverkeer.
Verder bood hij het gemeentebestuur een ets aan van het eerste opgeleverde gedeelte van de A59.
Als laatste sprak gedeputeerde Infrastructuur en Mobiliteit van de provincie Noord Brabant de heer E. Janse de Jonge.
Deze belichtte vooral de winst op milieugebied wat betreft het benzineverbruik en uitstoot van auto’s in relatie met het fileverkeer en de stoplichten op de oude weg.
Daarna ging het gezelschap naar buiten voor de officiële openingshandeling.