Open Monumentendag 2004

Rene Bastiaans, directeur van het Rijksarchief en tevens presentator van het populaire tv-programma De Wandeling van Omroep Brabant, heette zaterdagmorgen iedereen welkom in de Citadel.
Hier begon onder zwaardgekletter en een kanonslag de Open Monumentendag.
Deze stond in het teken van de vestigingswerken.
In het voormalige gevangenisgebouw in de Citadel is momenteel het Rijksarchief gevestigd.
Het Kruithuis aan de Citadellaan is een belangwekkend monument.
Het werd in 1618 gebouwd en diende aanvankelijk als kruitmagazijn.
Inpandig zijn de houten balklagen en kapconstructie nog grotendeels oorspronkelijk.
Later verloor het zijn militaire functie en werd het een werkplaats, opslagplaats, vergaderruimte (hier ontstond de architectuurstroming Bossche school) en later als museum.
Nu wacht het Kruithuis op een zinvolle bestemming die recht doet aan dit mooie pand.
Op het terrein van het Grootziekengasthuis, achter de parkeergarage, staat het gebouw de Waterpoort.
Eerst was dit een regentenhuis, later werd het de apotheek van het ziekenhuis.
Nu is het het verenigingshuis van de rederijkerskamer ‘Moyses Bosch’.
Deze bloeiende toneelvereniging heeft hier op zolder een eigen theaterzaal.
De naam Jeroen Boschhuis is misleidend omdat Jeroen Bosch geen relatie had met dit kolossale pand.
Het bestaat uit vier middeleeuwse woonhuizen, welke bij elkaar gevoegd werden toen het bisdom deze kocht.
Bij de inname van de stad in 1629 door Frederik Hendrik, kreeg het pand de functie van ambtswoning voor de militaire commandant.
Museum Slager is te vinden in de Choorstraat.
Het kantoorpand stamt uit 1903 en was gebouwd voor de ‘Maatschappij van brandverzekering voor het Koninkrijk der Nederlanden’.
Na enige tijd als bibliotheek te hebben gediend werd het een museum waar de collectie van de Bossche schilderfamilie Slager is ondergebracht.
Vele stadsgezichten, landschappen uit veelal Brabant, portretten en stillevens van drie generaties Slager zijn te bezichtigen.
Thans is er de Muzerije gevestigt.
Jaren terug werd er bij de St. Jan een bouwkeet neergezet waar beelden en ornamenten van deze kerk te bewonderen waren.
Sommigen waren zo versleten dat deze opnieuw gemaakt moesten worden.
Nu heeft de bouwkeet plaatsgemaakt voor een echt gebouw.
Hierin kunt u zien hoe de tand des tijds de kerk heeft aangetast.
Ook ziet u hoe er nu gerestaureerd wordt.
Vanuit een raam op de bovenverdieping kijkt u naar de erwtenman.
Een hand geven gaat net niet.
Museum het Kruithuis is tijdelijk gevestigd in de voormalige manege aan de Hekellaan.
Deze overdekte rijloods van het militaire garnizoen van ‘s-Hertogenbosch werd in 1900 gebouwd.
Aan de voorzijde bevond zich een klein portaal en enkele bergingen.
Daarboven een tribune met een verwarmbare officierskamer.
Opmerkelijk zijn de ranke ijzeren Polonceau-spanten in de kapconstructie.
Het beleg in 1629 door de Staatse troepen onder leiding van Frederik Hendrik werd in het Bossche Broek nagespeeld.
Vanuit het kampement werd een aanval op de stad gedaan.
Maar vanaf de vestingswerken, op het Oranje Bastion, werd hevig teruggevuurd door de dienstdoende Schutterij en Artillerie.
Met heel veel rook en erg harde knallen werd de stad ‘s-Hertogenbosch wederom veroverd!