Rosmalens Belang loopt averij op

Rosmalens Belang heeft in de discussie rond de kandidatuur van Johan van Mierlo als beoogd wethouder, zelf politieke averij opgelopen.
Ondanks het advies van de raadscommissie om Van Mierlo niet te benoemen en ondanks het feit dat er nagenoeg geen politiek draagveld bestond, was de meerderheid van de fractie van Rosmalens Belang van mening dat de kandidatuur gesteund moest worden.
Een deel van het bestuur van de partij deelde deze mening.
Fractielid Paul de Wildt kon, zo stelde hij in de gemeneteraadsvergadering dinsdagavond van 21 september, als gekozen raadslid de voordracht echter niet ondersteunen.
De politieke consequentie van dit besluit is, dat hij geen deel meer uitmaakt van de fractie van Rosmalens belang.
Als raadslid zal hij vooralsnog als onafhankelijke fractie De Wildt deel uitmaken van de gemeenteraad.
De Wildt gaf te kennen het beleid van het huidige college van BenW op basis van het Beleidsplan in Hoofdzaken te blijven steunen.
Met deze steun kan het college nog rekenen op een uiterst krappe meerderheid van 20 van de 39 zetels.
Na het vertrek in januari 2003 van de fractieleden Van Haren en Delhez naar Leefbaar -Hertogenbosch en Rosmalen, loopt Rosmalens Belang voor de tweede keer averij op.