Uitbreiding algemene begraafplaats

Er is een begin gemaakt met de uitbreiding van de begraafplaats aan de Oude Baan.
Er komen 1300 graven bij hetgeen een verdubbeling betekend van het huidige aantal.
Een gedeelte is bestemd als Islamitische begraafplaats voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Ook komt er een uitstrooiveld van circa 3000m2.
De ingang links naast het crematorium vervalt voor auto’s, voor fietsers en voetgangers blijft deze wel beschikbaar.
Er komt een nieuwe ingang aan de rechterzijde van het crematorium., tevens komt daar een uitbreiding van 36 parkeerplaatsen.
Ongeveer op het snijpunt nieuwe begraafplaats, huidige begraafplaats en strooiveld is een nieuwe afscheidsplaats gecreëerd.
Men verwacht dat de inrichting van het nieuwe gedeelte circa 9 weken duurt.
Daarna moet de beplanting nog worden aangebracht.
Het is nog niet duidelijk of dit in dit najaar of komende voorjaar gebeurt.