Wedstrijdleider ontvangt onderscheiding

Het zilveren jubileum van Bridgeclub Trefpunt in de Maliskamp, kreeg zaterdag bij de viering een gouden randje.
Voorzitter Theo van Daalen van het District Maasland en Meijerij mocht wedstrijdleider Noud van Giersbergen, de KEI, een onderscheiding van de Bridgebond, uitreiken als waardering voor zijn inzet gedurende lange tijd voor het bridge in Rosmalen.
Al meer dan vijftien jaar zorgt Noud binnen BC Trefpunt voor een goed verloop van de competitie en de andere bridgedrives
Altijd in voor suggesties en daarnaast gediplomeerd arbiter.
Behalve van BC Trefpunt is Noud ook wedstrijdleider van Bridgekring de Kentering.
Negen jaar geleden heeft hij het initiatief genomen om voorafgaande aan de bestuurlijke herindeling in ieder geval bij bridgers Rosmalen op de kaart te houden:
de start van het Bridgekampioenschap van Rosmalen.
In november al voor de negende keer en inmiddels uitgebreid tot een toernooi, dat ook open staat voor Bossche bridgers.
Het bestuur van BC Trefpunt had het zilveren jubileum van de club aangegrepen om Noud van Giersbergen voor deze onderscheiding voor te dragen en daarbij zijn echtgenote Gerrie, die hem vaak assisteert, in de bloemetjes te zetten.
De voorzitter van het District Maasland en Meijerij, die deze dag getuige was van de sfeer binnen de club,liet bestuur en leden graag delen in de felicitaties.
“De Bridgebond is trots op de KEI-drager en zijn club”, zo sloot hij af.
De jubileumviering stond in het teken van bridge en dit lustrum wel op een bijzondere manier.
Wandelend door de wijk Maliskamp werd door zestig leden op een drietal huisadressen en in het feestelijk opgetuigde eigen home ‘Ons Trefpunt’ gestreden om het individueel clubkampioenschap.
De gastvrijheid van de families Burghouts (Acacialaan), Oomen (Meidoornlaan) en Van der Pijll (Iepenlaan) was samen met het mooie wandelweer een inspiratie voor hoge scores achter de tafels.
Bij een individueel toernooi krijgen de spelers iedere ronde een andere partner dan waarmee ze gewoonlijk spelen.
In dit licht bezien mag het percentage van 62.57%, waarmee Herman Durville de titel bemachtigde, hoog worden ingeschat.
Omdat dit kampioenschap alleen in lustrumjaren wordt verspeeld, blijft de nieuwe titelhouder voor vijf jaar in bezit van de wisselbeker.
Durville bleef met zijn score Ko ten Hacken (61.86) en Jan van Schijndel (60.07) voor.
De festiviteiten kregen een passend slot met een gezellige feestmaaltijd in de knusse zaal van ‘Ons Trefpunt’, het wijkcentrum van Maliskamp.