Glazen steen voor ideale school

Op vrijdag 22 oktober is de eerste officiële bouwhandeling verricht voor uitbreiding van het Rodenborch College.
Dit gebeurde door het inmetselen van een symbolische eerste steen.
Leerlingen en medewerkers hebben beschreven hoe zij hopen dat het onderwijs op het RodenborchCollege er over tien jaar zal uitzien.
De ingeleverde teksten zijn op cd-rom gebrand.
Geassisteerd door de jongste leerling en oudste medewerker heeft drs. P.J.J. Hendrikse van de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs dit digitale ‘beeld van de ideale school in 2014’, opgesloten in een glazen steen, vrijdagmiddag ingemetseld in de entreepartij van de nieuwbouw.
Over tien jaar zal de cd-rom worden vrijgemaakt en de confrontatie met de realiteit plaatsvinden.
De uitbreiding van de school is het gevolg van een te verwachten groei van het aantal leerlingen door de ontwikkeling van nieuwbouwplan De Groote Wielen.
Het Rodenborch-College krijgt er een moderne vleugel bij met een nieuwe receptie, centraal gelegen dienstruimtes en les- en studieruimtes.
De huidige gebouwen zullen straks geheel in dienst staan van onderwijs en begeleiding.
Hevo uit ‘s-Hertogenbosch verzorgt het integraal bouwmanagement in opdracht van het schoolbestuur.
Zoals bekend is het fietspad tussen de twee gebouwen vervallen, zodat het terrein volledig door het Rodenborch-College gebruikt kan worden.
Inmiddels is een compleet nieuwe opzet van een moderne schoolcampus in voorbereiding.