Water in Rosmalen

In de oude Rosmalense wijken is bijna geen water te vinden, maar in de buitenwijken, vooral die aan de polderzijde, zoveel te meer.
De zo noodzakelijke waterlopen zijn beheerst en ingepast in het leefmilieu.
Soms omzoomd door prachtige rietkragen of fraaie aanplant van omwonenden.
De komende weken laten wij u een aantal van deze waterlopen zien.
Vandaag de Rosmalense Plas en de naast stromende wetering in het vallen van de avond.