Jo Versteijnen gehuldigd

Tijdens de opening van de vogeltentoonstelling van vogelvereniging De Nachtegaal, werd voorzitter Jo Versteijnen gehuldigd.
Hij is al vijfentwintig jaar lid van De Nachtegaal.
Namens het district Noord Brabant-Oost van de Bond van Vogelliefhebbers was bestuursafgevaardigde Wim van der Heijen op zondag 14 november aanwezig om de bondsspeld van de NBvV bij de jubilaris op te spelden.