Het hoogste punt van De Watertuinen

Een jaar nadat de verkoop van de woningen is gestart, wordt in De Groote Wielen volop gebouwd.
De contouren van de wijk De Watertuinen worden al goed zichtbaar.
Zo ver al, dat traditiegetrouw de vlag in top kon worden gehesen.
De woningen aan De Groote Rede, die door de initiatiefnemers van Het Waare Huis worden ontwikkeld, gebouwd en verkocht, bereikten met hun 12 meter hoogte het hoogste punt in De Watertuinen.
Gadegeslagen door toekomstige bewoners beklom wethouder mevrouw Eugster, vergezeld van de heren Maassen (Woningstichtting SWH) en Hoedemakers (Aannemersbedrijf P. Hoedemakers), de steiger en hees de vlag in top.
Vuurwerk omlijstte de feestelijke gebeurtenis.
Na afloop hieven toekomstige bewoners en genodigden het glas in Het Waare Huis aan de Schoolstraat.