Kunstwerk ‘Groene Poort van Den Bosch’

Op maandag 20 december overhandigde bouwcombinatie Poort van Den Bosch een ‘groen’ kunstwerk als blijvende herinnering aan de ombouw van de N50 tot autosnelweg A59.
Het kunstwerk, ‘Groene Poort van Den Bosch’, is ontworpen door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en Hogeschool Larenstein van Wageningen UR.
Het kunstwerk, in de kommen van de op- en afritten van de aansluiting Berlicumseweg, bestaat uit twee formaties van lindebomen en hagen.
Het kunstwerk visualiseert de overgang tussen het landelijk en het stedelijk gebied.
De onthulling van een granieten gedenktafel, met daarop een verklarende tekst, werd verricht door de wethouders de heer Voermans uit Maasdonk en mevrouw Eugster uit ‘s-Hertogenbosch.
Milieutechnische aspecten van het A59-project hebben tijdens de bouwfase als de onderhoudsfase een belangrijke rol gespeeld.
Zo zijn er ten behoeve van de fauna ruime onderdoorgangen aangelegd, worden asfalt, puin, zand en groen zoveel mogelijk hergebruikt en worden er uitgebreide maatregelen genomen ter bescherming van het grondwater.
De heer Van Ooijen van Poort van Den Bosch zei in zijn toelichting ‘We hebben de verplichting 2,1 ha groenvoorziening te compenseren en ook Rijkswaterstaat zal in dit gebied 7,5 ha compenseren.’
In de ongeveer 20 meter brede middenberm komt een laanbeplanting, kenmerkend voor de A 59.