ROS Kabelkrant in nieuwe SCC Rosmalen?

De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch heeft dinsdagavond 22 februari het voorlopig ontwerp en
verdere planontwikkeling van het sociaal cultureel centrum Rosmalen (SCCR) behandeld.
Per brief aan gemeenteraad en raadsfracties heeft ROS Kabelkrant kenbaar gemaakt, graag onderdak te
willen vinden in het nieuwe centrum.

De huidige huisvesting aan de Weidestraat wordt als maar krapper en stelt de vrijwilligers niet in staat altijd hun werk naar behoren uit te voeren.

Eerdere pogingen van ROS Kabelkrant om gehoor te vinden voor de wens om in het SCCR gehuisvest te
worden, waren tot nu toe weinig succesvol.
In juli 2003 werd een dergelijk verzoek al bij de gemeente neergelegd.
Daarop ontving ROS Kabelrkant zelfs geen enkele reactie.

Nagenoeg alle raadsfracties benadrukten de belangrijke plaats van ROS Kabelkrant binnen de Rosmalense gemeenschap en verzochten het college van B en W om snel in overleg te treden met ROS Kabelkrant en hun huisvestingswens nader te inventariseren.