Op zondag 26 juni brengen ruim 250 gildebroeders- en zusters die zijn aangesloten bij de NBFS een vendelgroet aan de Sint-Jan van ‘s-Hertogenbosch die dit jaar haar achtste eeuwfeest viert.
Vanouds is er een sterke band tussen het gildewezen en de Kerk.
De kathedraal vervult daarbij de rol van Moederkerk voor alle Noordbrabantse Schuttersgilden.
Om 10.00 uur is de intocht van de gilden in de Sint-Jan. Aansluitend is er een feestelijke Eucharistieviering.
Na de viering verzamelen de gilden zich op de Parade om een massale vendelgroet te brengen aan de jarige kathedraal.
Na afloop wordt, volgens goede traditie, door de gildebroeders- en zusters een toost uitgebracht met de erewijn.
Bijzondere eregasten zijn mevrouw Adema, Commissaris van de Koning en de heer Rüpp, burgemeester van Uden en Kamerheer van Zijne Majesteit de Koning in Brabant.

 

Door Redactie