Het gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen houdt op zaterdag 2 juli aanstaande het traditionele Koningschieten op de houten vogel.

Koningschieten, het gebeurt niet meer om de vier, maar om de twee jaar.
De statuten zijn daarvoor in de algemene ledenvergadering gewijzigd.
Nog een wijziging: voorheen was het zo dat wanneer je jezelf tot koning schoot, je automatisch voor vier jaar in het bestuur zat.                
Niet iedereen heeft daar echter de kwaliteiten en de ambitie voor, dus hebben we deze regel losgelaten.

De titel blijft wel inhouden dat de koning zich binnen zijn mogelijkheden maximaal presenteert, wanneer er acte de présence wordt gegeven.
Ook blijft het schenken van een koningsschild aan het einde van de periode dat iemand koning is een verplichting, als verrijking van het gilde.                

Op zaterdag 2 juli zal de huidige koning Frans van Hirtum thuis in Uden opgehaald worden.
Terug in Rosmalen zal Frans als koning de Lambertuskerk binnengaan, alwaar de gildemis gehouden wordt.
Helaas zal onze gildeheer, Gideon van Meeteren, door ziekte geveld, hierbij niet aanwezig kunnen zijn.
Oud gildeheer en pastor Jan Schepers is bereid gevonden in zijn plaats de mis voor te gaan.

Om 13.45 uur zullen de hoofdman en de burgemeester een toespraak houden.
Daarna trekken, volgens traditie, tamboer, hoofdvaandel, hoofdman, burgemeester, gildeheer en deelnemende gildenbroeders en -zusters drie keer om de schietboom.
Dit om ‘kwade geesten te verjagen’.
In gildeterm heet dit ‘het vrijen van de boom’, ofwel de bevrijding van het kwaad.
Hierna wordt het eerste schot gelost door de burgemeester, gevolgd door de gildeheer en de koning.
Een eretitel voor twee jaar lang. Als grootste eer mag de nieuwe koning over het hoofdvaandel lopen, het teken van macht.
Het laatste onderdeel is een vendelhulde aan de koning waarmee een einde komt aan de plechtigheden.

Het feest kan beginnen: ‘het vieren van de nieuwe koning’.

Voor geïnteresseerden, je bent van harte welkom op het gildeterrein aan de Empelseweg 7 (tegenover Intratuin).

Kom proeven van en ruiken aan het aloude gildewezen.


Programma koningschieten 02 juli 2022


08.45uur             Verzamelen bij gildehuis (gildeattributen verzamelen)

 

09.00uur             Vertrek met auto’s naar Uden om onze koning op te halen

                               Parkeren bij appartementcomplex aan Vijverlaan te Uden

 

09.45uur             In optocht ophalen koning Frans van Hirtum

 

10.00uur             Vertrekken bij de koning naar Rosmalen.

 

10.30uur              Parkeren op parkeerplaats op de kruising van de Dorpstraat en de Oude Dijk.

 

10.40uur             Weer verzamelen en gereedmaken gildeattributen.

 

10.50uur             Lopen in optocht naar de Lambertuskerk

11.00uur             Gildemis voorgegaan door oud gildeheer Jan Schepers

11.45uur             Vendelgroet aan koning en gildeheer, direct daarna vertrek naar parkeerplaats

12.30uur             Aanvang van gezamenlijke lunch voor gildeleden.

13.50uur             Toespraak van Burgemeester en Overdeken Jack Mikkers gevolgd door de Hoofdman.

14.00uur             Aanvang Koningschieten met openingsschot door Burgemeester daarna oud gildeheer gevolgd door huidige koning, overige deelnemers op volgorde loting.

 

                               Nadat bekend is wie onze nieuwe koning is zal volgens traditie de nieuwe koning geïnstalleerd worden.

 

                               Hierna gezellig naborrelen.

 

 

 

 

Door Redactie