De Noorderplas is een mooie plas water en lekker om te wandelen en te zitten, veel mensen lopen dagelijks hun gebruikelijke rondje rondom de Noorderplas. De plas ligt in de Bossche wijk “Maaspoort” en is een prachtig natuurgebiedje met een eendenkooi, een speeltuin en een aantal koeien. Erg divers en ontspannen dus.

De hardhouten walbeschoeiing moet worden vervangen door stenen oevers van basalt zoals de plannen van de gemeente Den Bosch er nu bijliggen. Er is veel weerstand tegen deze plannen onder andere bij de wijkbewoners, de wijkraad en de sportvissers. Zij zijn niet tijdig over de plannen geïnformeerd en het communicatieproces laat erg te wensen over.

Binnenkort is er weer een informatiebijeenkomst in “De Schans” als alle reacties en bezwaren tegen het plan bij de gemeente binnen zijn. De gemeente Den Bosch wil nu de wijkraad, de hengelsportvereniging Ons Genoegen en de wijkbewoners “nog beter meenemen in het proces”.

Partij VOOR Den Bosch heeft schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld welke begin september door het college zullen worden beantwoord.

Foto’s gemaakt door Joep Gersjes

 

 

 

Door Redactie