Het bestemmingsplan voor Landgoed Coudewater is gereed. Met deze plannen wordt het landgoed een unieke plek om te wonen. Er komen in de vertrouwde groene omgeving circa 400 woningen waarvan 250 appartementen en 150 grondgebonden woningen. Waarbij de monumentale panden en bomenstructuur blijven behouden. Zo krijgt de rijke historie van het landgoed weer een mooie toekomst.

Evenwichtig plan

Het bestemmingsplan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de VOF Land van Coudewater en de gemeente. De VOF is een samenwerking tussen BPD en Van Wanrooij Projectontwikkeling. De VOF heeft een intensief participatietraject doorlopen met belanghebbenden in de directe omgeving.

Voor de groene inrichting van het landgoed is intensief samengewerkt met het Groene Hart, IVN en Boom&Bosch. Daarmee is er een evenwichtig plan ontstaan waarin de duurzame instandhouding van het landgoed is geborgd. En dat met respect voor de aanwezige monumenten, boomstructuren en al het prachtige groen.

Start bouw

Bedoeling is dat begin 2023 de verkoop start van de eerste woningen. Eind 2023 start dan de bouw. Nadat het bestemmingsplan is goedgekeurd, start de VOF met het bouwrijp maken van het gebied. Dit betekent dat er nieuwe kabels, leidingen en riolering worden aangelegd. En dat het terrein geschikt gemaakt wordt voor woningbouw.

In het plan verdwijnt wel een aantal bomen (circa 200) en struiken. Het gaat dan vooral om bomen en struiken die er slecht aan toe zijn. Of die niet als monumentaal worden beschouwd. De kapvergunning hiervoor wordt binnenkort verleend. Er komen daarvoor in de plaats ruim 500 nieuwe bomen bij.

 

Door Redactie