Nederland kent op dit moment veel vluchtelingen uit Oekraïne, asielzoekers en statushouders. Er is sprake van een opvangcrisis en landelijk is hier een plan van aanpak voor gemaakt. ‘s-Hertogenbosch neemt ook in deze crisis zijn verantwoordelijkheid. Want een veilige plek betekent ook het regelen van onderwijs, zorg, financiën en werk.

Op dit moment vangen we in ‘s-Hertogenbosch aan de Hervensebaan, Bruistensingel en Kruisstraat zo’n 522 vluchtelingen uit Oekraïne op.

Op het oude Hypecoterrein en op het terrein van kasteel Meerwijk vangen we op dit moment 375 asielzoekers op. Dat gebeurt op verzoek van het COA.

Het COA heeft recent gevraagd om de opvang van asielzoekers op het terrein van kasteel Meerwijk van 75 naar 125 uit te breiden. Ook kwam de vraag of de opvang 9 maanden langer zou kunnen. Hierover is gesproken met omwonenden en onder hen is draagvlak voor beide.

Wel onder de voorwaarde dat de opvang overwegend voor gezinnen met kinderen blijft. En dat opgetreden wordt bij overlast. Ook schoolbesturen zijn bevraagd. Zij gaven aan maximale inspanning te willen leveren om het onderwijs voor de kinderen goed te organiseren. De omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen, noemen we statushouders. Elke gemeente heeft de verantwoordelijkheid ieder jaar een bepaald aantal statushouders te huisvesten. In ‘s-Hertogenbosch lopen we in de huisvesting van statushouders voor op schema. Dit komt omdat er in de eerste helft van het jaar veel nareizigers zijn gekomen. Zij trekken in bij gezinsleden die hier al wonen. De verwachting is dat het ons lukt om de gevraagde versnelling van de huisvesting van statushouders te realiseren.

 

Door Redactie