Op zondag 24 juli jl. werd, in tegenstelling tot een traditionele teerdag in november rondom de feestdag van patroonheilige St. Catharina,  een alternatieve teerdag gevierd.

Doordat corona zowel de teerdag van 2020 en 2021 onmogelijk maakte moesten drie jubilarissen,   te weten Ere-Hoofdman Henk van Helvoirt (65 jaar lid), Tiny Hubers (40 jaar lid) en Raymond Vogels (25 jaar lid) langer wachten op hun heugelijke dag dan gebruikelijk. Buiten het huldigen van drie jubilarissen was er nog een bijzonder moment en wel voor Sunanda Krootjes. Zij werd geïnstalleerd als gildezuster.

Het vervolg van de teerdag was op het eigen gildeterrein de Schutsboom aan de Empelseweg.

De hoofdman had in zijn speech voor iedere jubilaris een mooi verhaal met daarin vooral wat ze voor ons gilde betekent hebben in al die jaren. Onze koning had de grote eer om deze jubilarissen hun zilveren speld op te spelden.

Ook bedankte de Hoofdman de overige overheidsleden en commissieleden voor hun inzet van de afgelopen 2,5 jaar en kregen zij allemaal een verassend cadeau.

Als laatste werd er aan alle gildebroeders, gildezusters en jeugdleden een zilveren herinneringsspeldje uitgereikt wat op 12 september 2021 al aan een kleine delegatie werd uitgereikt tijdens de viering van de 100 jarige heroprichting.

Tekst en foto’s door Jolanda Steenbakkers.

 

Door Redactie