De gemeente wil iedereen de kans geven om te (blijven) wonen in ‘s-Hertogenbosch. De huidige woningmarkt is krap en dat vraagt om oplossingen om de vele woningzoekenden te helpen aan een nieuw thuis. Zoals bouwlocatie Brabantbad. Om de geplande bouw van ongeveer 177 woningen – waarvan de helft betaalbaar – en een half onder de grond gelegen parkeergarage mogelijk te maken, is er een nieuw bestemmingsplan nodig.

Rekening houdend met de zomervakantie besloot het college op 19 juli jl. om het ontwerpbestemmingsplan direct na de vakantie op 5 september 2022 – voor zes weken – ter inzage te leggen. Iedereen kan in deze periode een schriftelijke of mondelinge zienswijze (reactie) op dit ontwerp aan de gemeenteraad kenbaar maken.

Het woonprogramma

Er is veel vraag naar betaalbare woningen voor starters en voor de groeiende groep 1- en 2 persoons huishoudens. De invulling van het woonprogramma voor de drie woontorens is voor ons van groot belang om aan de enorme vraag naar betaalbare woningen tegemoet te komen. Waar eerder nog 25% sociaal en 75% vrije sector was voorzien, stellen we nu voor om op deze locatie 25% sociale huurwoningen toe te voegen en 26% van de woningen zijn bestemd voor het middensegment: 14% middeldure huurwoningen en 12% sociale koopwoningen. Het aandeel vrije sector woningen bedraagt 49%.

De ontwikkelende partij heeft inmiddels een intentieovereenkomst gesloten met een woningcorporatie om één woontoren af te nemen. In deze woontoren komen sociale en middeldure huurwoningen. Het plan vormt daarmee een aanvulling op het al aanwezige woningaanbod en is in overeenstemming met de Woonvisie.

Inrichting park

‘Wonen’ is veel meer dan een verzameling stenen. Daarom investeren we ook in een sociale, groene, veilige en gezonde leefomgeving. De groene omgeving wordt veel minder belast dan voorheen omdat de ‘footprint’ van de nieuwe woonbebouwing zeven keer zo klein is als  de oorspronkelijke bebouwing (zwembad en sporthal). Dit zorgt voor het invullen van onze ambitie om meer woningen te realiseren met behoud van parkruimte en openheid.  Uit de eerder gevoerde omgevingsdialoog is een werkgroep voor de inrichting van de ruimte rond de geplande woningbouw ontstaan. Samen met deze werkgroep werken we aan de invulling van de eerste bouwlaag van de woontorens (sokkel) en de inrichting van het park ter plaatse. We willen de omgeving van de woontorens goed laten aansluiten bij die van het park met grasvelden, bomen en slingerende paden. Dat betekent onder meer dat de bomen die moeten wijken voor het plan ruim worden gecompenseerd. Verder plaatsen we tussen de torens struiken en meerstammige bomen. Deze zorgen er ook voor dat het windklimaat in het gebied sterk verbetert.

Op het groene dak van de parkeergarage wordt een bloemrijk grasmengsel gezaaid. Samen met de keuze voor bloeiende struiken en bomen vergroten we zo de biodiversiteit. Ook graven we een aantal wadi’s in het park om bij piekbuien het regenwater op te kunnen vangen. De glooiingen die op dit moment al in het park aanwezig zijn, worden daarmee verder versterkt. Dit past goed bij het karakter van het Prins Hendrikpark.

 

Door Redactie