AFTELLEN NAAR CARNAVAL…!

Carnaval 2004 komt eraan, nog een paar weken en het feest barst weer los.
In afwachting van dit grote feest gaat ROS- kabelkrant alvast een kijkje achter de schermen
nemen bij het georganiseerd Rosmalens carnaval.
Vandaag in gesprek met Hanneke van Doremalen van de Club van 111.
Hanneke van Doremalen is verantwoordelijk voor de publiciteit van de Club van 111
De club van 111 is een sponsorclub voor mensen die het Rosmalens carnaval een warm hart
toedragen en bereid zijn een jaarlijkse geldelijke bijdrage te betalen.
Deze bijdrage voor particulieren is 25 euro per jaar.
Daarvoor krijg je een medaillon met jaarlijks een aanvulling in de vorm van een jaartal plaatje.
Ieder jaar op de 3e donderdag in oktober ben je welkom op de ledenvergadering en heb je inspraak over
de besteding van het binnengekomen geld.
Er wordt van je als lid van de club van 111 niet verwacht dat je organisatorisch aan de slag gaat,
mocht u toch iets te doen willen hebben, het Rosmalens carnaval zit om vele vrijwilligers verlegen.
De club van 111 heeft momenteel bijna 200 leden en dat mogen er nog veel meer gaan worden.
Het initiatief voor de oprichting van de club van 111 kwam in 1990 van wijlen Marcel Wijfjes die,
zij het informeel, de stichting vaak voorzag van financieel advies.
Door de annexatie met s’-Hertogenbosch werd de subsidie kraan dicht gedraaid.
De belangrijkste doelgroep voor het sponsorgeld is het jeugdcarnaval maar in principe mag iedere
club/vereniging een aanvraag indienen.
Dit moet schriftelijk gebeuren met een duidelijke doelstelling voor het sponsorgeld en omschrijving van
het evenement .
Het dagelijks bestuur van de club van 111 beslist in 1e instantie over de aanvragen en maakt een eerste
verdeling van het geld, die vervolgens in de ledenvergadering besproken wordt.
Het geld gaat naar carnavals evenementen die bijdrage aan het Rosmalens carnaval en waar iedereen iets aan heeft.
Het bestuur heeft aanvragen voor het nieuwe seizoen graag voor 1 september in hun bezit en goed
omschreven.
Behalve door de contributie van de leden worden en ook nog inkomsten verworven door de verkoop
van Zandhazen vlaggen en Harlekijntjes.