AFTELLEN NAAR CARNAVAL…!

Carnaval 2004 komt eraan, nog een paar weken en het feest barst weer los.
In afwachting van dit grote feest gaat ROS-kabelkrant alvast een kijkje achter de schermen nemen bij het
georganiseerd Rosmalens carnaval.
Vandaag in gesprek met Team Plezier
Team Plezier brengt mi veul gevuul van eenighèd vertier.
Nao den elfden van den elfden krèg ik ’t alt op m’n heupen.
En aongezien dè die nogal breed zèn, schiet ’t dan ok nog dik in munne rug.
Mar gelukkig ben ik unnen opgeruimde mins, en gao ik nie bè de pakken neer zitte!
Op naor de carneval van 2004!
Hoe krège ze ’t bedocht, dees jaor hi ’t het thema “’t gevuul van eenighèd”.
’t Begrip “gevuul van onenighèd” waar veur men en ons vrouw veul hendiger gewist, as ge begrèpt wa’k
bedoel.
Want as ge kunt vuule wà’k vuul bè gevuul van enighèd dan bende daor zomar nog nie klaor mi!
En mar prakkezere, en mar fantasere, um ok dees jaor goed ut de verf te komme.
Mar gelukkig ze’k nie alleen, mar mi un olling team vol mi Plezier za’k mar zeige zin ik.
En nie zomar un team?..
Veul minsen hân ’t nogal benauwd gehad, toen wij veurig jaor den Prins en zunnen adjudant ontvoerd hàn.
Ze dochten da’t écht waar. Daorum hên we ons eige op 11-11 mi 1111ven en 18x alaafjes onder un goei glas bier vurgenomme, um dees jaor gin streek ut te haole.
Dees jaor willen wij as vredelievend volk en as zielekes zonder zurrug van de carneval geniete.
We hebben intusse vort veul tradisies.
Zoas ieder jaor maken we wir unnen hoop herrie wà as muziek in oe ore klinkt.
Ons 12 jong doen mee mi den kènderoptocht (Nee, ze komme nie allemaol ut één huishouwe).
Mar mi dè tema “Allemoal Bisjes” konne wij ons nesteij nie goed kwijt.
Mar we denke dè degene die dè bedocht diere bedoeld.
En umdè wellie veul van den natuur houwe, hên we hier wir iets héééél nuttigs opgevonde zoas gullie van ons gewend bent.
Ieder jaor getrouw naor de carnevalsmis, en dan mi ons team vur ’t zinge de kerk ut naor buite, um de kerkgangers op te vangen mi unnen traktatie.
Eén tradisie kan dees jaor ni durgaon, en dè is de kendercarnevalsmiddag
“Op de ranja bè Team Plezier” en dè vênen wij verrekte sund.
We hope dè dè in 2005 wir dur kan gaon za’k mar zeige zin ik.
Dees jaor houwe wij ’t bè getalle, wellie kunne gruwelijk goed rekene?..
En dá 11-11 nie zomar un getal is, kunde mee make mi de carnavalsoptocht?..
as ge teminste kunt telle!?!
En as ge kunt vuule wè’k vuul bè veul gevuul van enighèd, dan vuulde oe eige zô slecht nog nie as ge
begrèp wa’k beduul. (Schrijver bedoeld “wa’k bedoel” mar anders rijmt ’t nie)
Op naor carneval 2004 en daorum roepe wellie mi de gedachte aon 11-11 18 kère alaaf
en gè klót ‘r mar mi hene wanne!!!!!!!!!

Alaaf Alaaf Alaaf Alaaf
Alaaf Alaaf Alaaf Alaaf
Alaaf Alaaf Alaaf Alaaf
Alaaf Alaaf Alaaf

van Team Plezier