SPONSORRECEPTIE MOOI ZO GOED ZO

Donderdagmiddag vond in het Bestuurscentrum te ‘s-Hertogenbosch de jaarlijkse sponsorreceptie
plaats van Mooi zo Goed zo.
Aanwezig waren vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, medewerkende bedrijven en
vrijwilligersorganisaties waaraan Mooi zo Goed zo steun heeft verleend.
Tijdens deze bijeenkomst werden door locoburgemeester Rien van Grunsven de certificaten 2003
uitgereikt aan de aanwezige bedrijven.
Met medewerking van het project Mooi zo Goed zo, is ook in Rosmalen steun verleend aan een aantal
instellingen.
* Cello-de Binckhorst: opknappen buitenruimte  en Stiching Huifbedrijden Meijerij;
* Oudervereniging Basisschool Ven: herinrichten schoolplein;
* SJV: face-lift inrichting en schilderwerk;
* Speeltuin  Kwekkeltje: nieuwe entree en klimklauterbos.