REUMAFONDS HOUDT JUBILEUMOCHTEND

Op donderdag 1 april werd er in de HEVO-sociëteit  afscheid genomen van mevrouw B. Wever, die zich 25 jaar lang voor het Reumafonds heeft ingezet als
collectecoördinatrice.
Haar taak wordt overgenomen door mevrouw I. de Vries.
Ook waren er een vijftigtal collectanten die zich al meer dan 15 jaar inzetten.
De collecte vormt (naast nalatenschappen) een belangrijke inkomstenbron voor een fonds.
Er is geen enkele vorm van overheidssteun.
Het Reumafonds beschikt over het zogenaamde CBF-keurmerk.
Dit staat er garant voor dat minimaal 75% van het geworven geld gaat naar het doel waarvoor een fonds staat.
Bij het Reumafonds is dit zelfs 85%.
Het wordt echter steeds moeilijker om aan vrijwilligers te komen.
Wie belangstelling heeft om als collectant voor het Reumafonds te fungeren, kan contact opnemen met José Heber (0495-452149).