Werkzaamheden herinrichten wijkspeelplaats

Ongeveer anderhalf jaar geleden werden de speeltoestellen aan de Mimosastraat uit veiligheidsoverwegingen geruimd.
Daarop werd Wijkraad ’t Ven door de bewoners aangesproken over de mogelijkheid te komen tot een nieuwe speelvoorziening.
De wijkraad hield hierover een enquête waarop 250 reacties terugkwamen.
Uiteindelijk is een commissie van 15 personen gevormd, waarin zitting hadden Wijkraad ’t Ven, SJV, de gemeente en wijkbewoners.
Daarna heeft een kleinere commissie het speelplan ‘Maritiem’ uitgewerkt.
Naast het plaatsen van speeltoestellen, wordt ook het gehele terrein heringericht.
Alles is in overleg met SJV gebeurt, waardoor de kindervakantieweek op die plaats niet in gevaar komt.
Vorige week is begonnen met de uitvoering van de plannen.
Het gehele terrein rond De Spuldoos is overhoop gehaald,  maar de contouren van de nieuwe paden zijn al zichtbaar.