René Houtepen geridderd

J.C.M. Houtepen uit Rosmalen is bij Koninklijk Besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Loco-burgemeester Eigeman heeft decorandus het betreffende versiersel opgespeld op vrijdag 27 augustus.
Houtepen heeft vanaf 1973 tot en met heden een pioniersrol vervuld in het vormings- en ontwikkelingswerk.
Hij was onder meer staflid van het VormingsinstituutWest-Brabant.
En ook van het Landelijk Beraad voor Plaatselijk Vormingswerk, waarvan hij later directeur werd.
Sinds 1988 is hij werkzaam als sectorhoofd, adjunct-directeur en functionaris voor speciale aandachtsvelden bij Prisma Brabant in Tilburg (een door de provincie gesubsidieerd instituut dat zich richt op ondersteuning van sociaal cultureel werk en vormings
en ontwikkelingswerk).
In verband met prépensioen zal hij die organisatie per 1 september verlaten.
Decorandus heeft vele projecten opgezet, zoals: moedermavo’s in Noord-Brabant, educatieve projecten op internationaal gebied (uitwisseling met België en Engeland) en participatie van ouders op scholen.
Hij is ook adviseur geweest van de afdeling Onderwijs en volwasseneducatie van de gemeente Eindhoven en bestuurslid van het Nederlandscentrum voor Volksontwikkeling.
In 1995 was hij medeoprichter en sinds 2001 voorzitter van de Landelijke Beraadgroep Vorming; een netwerkorganisatie van experts op het terrein van de non formele educatie.
Ook is betrokkene bestuurslid van ‘De Kei’ in Rosmalen.