PRO presenteert eindrapportage

In november 2002 werd het project Rosmalen Ouderenproof afgerond met de presentatie van een eindrapport.
Sindsdien is het Platform Rosmalen Ouderenproof (PRO) aan de slag gegaan met de uitwerking van de aanbevelingen die in het eindrapport waren gedaan.
Tijdens een bijeenkomst op vrijdag 17 september werd verslag gedaan van de acties van PRO tot nu toe en van de plannen die PRO nog op stapel heeft staan.
Tevens werd de eindrapportage gepresenteerd met daarin de resultaten van de in dit voorjaar gehouden enquête naar de woonwensen van senioren in Rosmalen.
Op basis van de rapportage heeft PRO een aantal aanbevelingen geformuleerd die richtinggevend zullen zijn voor de wijze waarop PRO in wil spelen op ontwikkelingen en kansen die zich in Rosmalen voordoen.
Ze streeft ernaar dat andere betrokken partijen – en niet in de laatste plaats senioren zelf deze aanbevelingen daadkrachtig ondersteunen.

Enkele aanbevelingen:

Door aanpassing van het bestaande woningbestand en nieuwbouw en door aanpassing van de woonomgeving en van de voorzieningen, zal moeten worden ingespeeld op de wens van vrijwel alle ouderen om in Rosmalen te kunnen blijven wonen.
Het is gewenst om woningen die gerealiseerd kunnen worden in het centrum van Rosmalen en in De Hoef, maximaal geschikt te maken voor senioren.PRO streeft ernaar dat De Annenborch ?nieuwe stijl?

op een natuurlijke wijze onderdeel uitmaakt van de buurt.
PRO streeft er bovendien naar dat De Hoef een relatief groene buurt blijft; de aanpak en opzet van het project moet ruimte bieden aan een grote betrokkenheid van (toekomstige) bewoners.