Rien van Grunsven, Je kunt op hem bouwen

Scheidend wethouder en loco-burgemeester van ‘s-Hertogenbosch Rien van Grunsven was zichtbaar blij met de aanwezigheid van de gasten tijdens de officiële bijeenkomst in de oude Raadszaal in het Stadhuis donderdagmiddag 16 september.
Blij, toch ook gespannen en soms een beetje geëmotioneerd.
Er waren speeches en er was mooie klassieke muziek, uitgevoerd door het Maas Kwartet.
Maar misschien was het allermooiste het kleinkind, dat steeds zachtjes om ‘opa, opa, opa’ vroeg.
Onder de genodigden bevonden zich, behalve leden van het college van B en W en raadsleden, ook oud-burgemeesters (de heren Van der Velden en Burgers), oud-gemeenteraadsleden (zoals Henk van Beers), oud-ambtenaren en niet te vergeten echtgenote Diny, kinderen en kleinkinderen.
Burgemeester Ton Rombouts en de voorzitter van het Presidium, de heer Van Heijningen spraken mooie woorden.
Niet alleen omdat het op een afscheid misschien wel zo hoort, maar omdat ze gemeend waren.

Rien van Grunsven werd onder meer getypeerd als:

. bedachtzaam bestuurder, betrokken, met een grote dossierkennis;
. sobere wethouder van financiën, zuinige beheerder van de staatskas;
. stille genieter, een gewone man eerlijk en oprecht;
. man van het harmoniemodel;
. een volksvertegenwoordiger die investeert in contacten met mensen;
. integer, dienstbaar aan de gemeenschap, je kunt op hem bouwen.

Als blijk van waardering ontving Rien van Grunsven uit handen van burgemeester Rombouts de Penning van de stad ‘s-Hertogenbosch.
In zijn dankwoord betoonde de vertrekkende wethouder nogmaals dat hij rationeel gezien, voor de beste oplossing heeft gekozen om, vanwege gezondheidsredenen, voortijdig zijn post te verlaten.
Emotioneel heeft hij het er nog regelmatig moeilijk mee, zo bekende hij.
Hij betrok uiteraard zijn echtgenote en zijn kinderen, maar ook de collegeleden, de gemeenteraad en zeker de ambtelijke organisatie in zijn afsluitende woorden.
Daarbij vergat hij ook niet om het secretariaat en de bodes nadrukkelijk te bedanken.
Ik zal op gehoor- en gezichtsafstand de ontwikkelingen in deze mooie stad volgen, aldus Van Grunsven.
Na afloop van de besloten bijeenkomst was er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van de heer en mevrouw Van Grunsven.
Er waren bloemen en cadeaus.
Vanaf 16.00 uur werd de heer Van Grunsven een openbare receptie aangeboden.
Velen maakten dankbaar gebruik van de gelegenheid om afscheid te nemen van de terugtredende wethouder.