In gesprek met: Dorry Derhaag-Doomernik

We kennen haar vooral als voorzitter van Heemkundekring Rosmalen.
ROS Kabelkrant sprak met haar naar aanleiding van haar vertrek als ambtenaar.
Ze praat niet over Den Bosch, maar over ‘s-Hertogenbosch, de gemeente ‘s-Hertogenbosch waar ze meer dan dertig jaar als ambtenaar werkte.
De laatste vijf jaren stond haar bureau op de BAM aan de Bethaniestraat 4. BAM, Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten, is gevestigd in een monumentaal gebouw onder de rook van de Jacobskerk.
Een mooi stukje ‘s-Hertogenbosch.
In de hal snuif je meteen de sfeer op van archeologie en monumenten.
Kogels, bij de verbouwing van het stadhuis in de kelder gevonden, liggen tentoongesteld.
In 1943 wordt Dorry Doomernik in ‘s-Hertogenbosch geboren. |
Vanaf haar huwelijk met Jan Derhaag in 1970 woont ze in Rosmalen; eerst in de Fort Alexanderstraat en vervolgens in de Sparrenburg.
Het meisje Doomernik is de oudste van vijf kinderen in een echte Bossche familie.
De naam Doomernik is er nog steeds een vaak voorkomende naam.
Een middenstandsfamilie, opa stond op de markt bijvoorbeeld.
Dorry’s vader vormde een uitzondering hierop; hij was een musicus, beroepsviolist onder meer in het Brabants Orkest.
Lager onderwijs en de Mulo volgt ze in ‘s-Hertogenbosch.
Ze had erg graag naar de Kweekschool (huidige Pabo) gewild .
Maar op de dag dat ze eindexamen deed voor de Mulo, overleed haar vader.
Een vervolgopleiding zat er voor de oudste binnen het gezin Doomernik op dat moment niet in.
Via de Nederlandse Middenstandsbank, de PNEM (een heerlijk bedrijf om te werken, een heel goede cultuur, fijne collega’s) en Van Lanschot Bankiers wordt ze ambtenaar bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Om precies te zijn bij de afdeling Interne Zaken.
Ze vervulde jaren een actieve rol binnen de vakbond voor overheidspersoneel CNV/CFO (later Publieke Zaken)
en volgde in ruim dertig jaar ambtenaar veel cursussen en opleidingen:
zowel het hele scala trainingen dat hoort bij de vakbondsactiviteiten, als de basisopleiding bouwkunde bij het Bouwcentrum Rotterdam, bestuursrecht aan de Bestuursacademie in Tilburg en een applicatiecursus Monumentenzorg.
Binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch was ze onder meer nauw betrokken bij het Fokus-project in ‘s-Hertogenbosch West; een project rond woningaanpassingen voor gehandicapten.
Vervolgens was ze gedurende zo’n twaalf jaar (tot 1999) coördinator van grote evenementen binnen de gemeente: van Jazz in Duketown tot de Internationale Warenmarkt, van Tour de France tot Boulevard of Broken Dreams.
Die periode omschrijft ze als leuke baan, geen dag hetzelfde, veel contacten, hectisch, altijd werken met deadlines?.
Vanaf 1999 heeft ze in diverse kleine projecten gewerkt: een controleproject woningaanpassingen, als beheerder van het Informatiecentrum achter het Stadhuis en tot slot bij Monumentenzorg binnen de BAM waar ze onder meer belast was met de organisatie van de Landelijke Monumentendag.
Ze vat haar carrière samen: Er zijn ups en downs geweest, maar ik heb een leven gekregen zoals ik het me gewenst heb.
Ambtenaar zijn is een heel mooi breed vak dat veel facetten in de samenleving bestrijkt en dat ik – als ik het op een juiste en integere manier kan uitvoeren –  misschien weer gekozen zou hebben als ik het leven over kan doen?.
Dorry Derhaag-Doomernik: geen Dolle Mina maar wel vurig pleitster van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen; ambitieus en gedreven; kordaat en emotioneel; een geordend type, geen chaoot; een fervent natuurliefhebber, fanatiek lezer, leergierig
en een echt theatermens.